Donna · English · Nederlands · Sophie · Stories

Jeugdzonden

English

Als jonge poesjes zette wij de hele klas op stelten. Vroeg de juffrouw hoeveel één muis plus één muis was, dan antwoordde Sophie twaalf. Als juffie vroeg hoe ze daarbij kwam zei ik: mamma muis plus pappa muis plus tien baby muisjes, waarna de hele klas het uitgierde van het lachen. Werden wij de klas uitgezet en naar de hoofdjuffrouw gestuurd. Omdat het de derde keer die week was werden we naar huis gestuurd. We wilde niet dat onze mammie erachter kwam dus bleven we in het winkelcentrum rondhangen. Daar was altijd iets te beleven. Zo hebben we een keer een rookworst ontvoerd. Beetje jammer dat hij ons aanklaagde. Dat oranje vogeltje uit de dierenwinkel was ook geen succes. Kregen we een winkelverbod opgelegd. Vuile verraders waren het! Het ergste van alles was dat wij een visje voor onze mammie hadden gehaald, twee meeuwen ons op stonden te wachten, het visje op brute wijze van ons afnamen en ermee wegvlogen. Als jullie denken dat deze monsters hiervoor werden bestraft vergeet het maar! Weten jullie wie er een gebiedsverbod kregen? Juist, wij!

Een detail: Donna werd de klas uitgestuurd en ik volgde haar. Juffie vroeg waar ik naartoe ging. Ik zei: “met Donna mee.” Juffie zei dat ze mij de klas niet had uitgestuurd. Ik zei dat ik Donna niet alleen kon laten gaan waarop juffie zei: “Ga jij dan ook maar Sophie maar weet dat ik jou geen straf geef.”

 

Youthful Indiscretions

As young kittens we turned the whole class upside down. When the teacher asked how much one mouse plus one mouse was, Sophie answered twelve. When she asked how she got on it, I said: mommy mouse plus daddy mouse plus ten baby mice, after which the whole class cried out laughing. We were sent out of the classroom straight to the head teacher. Because it was the third time that week we were sent home. We didn’t want our mommy to find out so we stayed in the mall. There was always something going on there. For example, we once abducted a smoked sausage. Too bad he was suing us. That orange bird from the pet store weren’t a success either. We were banned from the store. They were dirty traitors! The worst thing of all was that we had brought a little fish for our mommy, two seagulls were waiting for us, brutally took the little fish from us and flew away with it. If you think these monsters were punished for this, forget it! Do you know who got an area ban? Right, we!

A detail: Donna was sent out of class and I followed her. The teacher asked where I was going. I said, “joining Donna.” Missy said she didn’t sent me out of the classroom. I said I couldn’t let Donna go alone and she said, “Go, Sophie, but know I’m not punishing you.”

Donna · Nederlands · Stories

Timesharing

Onze mensen kwamen met dit thuis:

Ze vertelden ons dat het een huisje voor ons is. Ik ging op onderzoek uit:

Normaal gesproken passen hier twee poezen in maar in ons geval is “timesharing” een betere optie:

En wat denken jullie? Sophie heeft het huisje voor haarzelf opgeëist.

Ze geeft volgende week een housewarmingparty en heeft mij zelfs niet uitgenodigd …

Donna · English

It’s my way or …

People who know me a little bit know that they can’t force me to anything. It’s my way or the high way … The following happened: I had some medication against the allergy-thing but it was only temporary. After that I had to take other medication that was less harmful. Now Missy had changed my food because Sophie also has an allergy and her dermatologist had advised Missy to give her that food. You already guess: I have to eat that too. I liked it at first and took my medicine with some malt paste. Some days ago I decided to stop taking my pills. Missy started to be creative, melting the pill in hot water and adding some milk to it. I took it once and now I refuse it. I’m also considering to stop eating that new food. Just curious with what Missy comes up with next …

Donna · English · Nederlands · Other animals · Stories

De uil en het uilskuiken

English

Om deze babbelkous beter te leren kennen, knoopte Sophie een praatje met haar aan.

 • Hallo, wie ben jij?
 • Ik ben Milky en jij?
 • Ik ben Sophie. Ben jij een vogel?
 • Ja, een uil en jij?
 • Ik ben een poes. Wat eet jij?
 • Muizen en andere kleine dieren. En jij?
 • Wat mijn mensen mij geven. Best lekker maar veel te weinig. Ik zou ook wel een muisje lusten. Waar haal jij ze?
 • Ik vang ze.
 • Oh, zouden we samen op muizenjacht gaan?
 • Kan jij vliegen?
 • Hoezo? Muizen kunnen toch ook niet vliegen?

Juist Sophie, muizen kunnen niet vliegen … 😉

The owl and the owlet

To get to know this chatterbox better, Sophie started to chat with her.

 • Hello, who are you?
 • I’m Milky and you?
 • I’m Sophie. Are you a bird?
 • Yes, an owl and you?
 • I’m a kitty. What do you eat?
 • Mice and other small animals. And you?
 • Whatever my humans give me. Pretty tasty but far too little. I would also like to eat a mouse. Where do you get them?
 • I catch them.
 • Oh, shall we go on a mouse hunt together?
 • Can you fly?
 • Why? Mice can’t fly either!

Right Sophie, mice can’t fly … 😉

Donna · Nederlands

Juffrouw Klappertand

Donna houdt ervan naar vliegende objecten te loeren, met name vogels. Als ze vogels langs ons raam ziet vliegen dan “vliegt” ze op het kozijn en als er geen hor of glas voor zat zou ze het raam uitvliegen om ze te vangen. Alles wat ze kan doen is loeren en een soort geluid maken met haar tanden dat klinkt alsof ze het koud heeft. Daarom heb ik haar gevraagd of ze zich goed voelde.

 • Don, hoe gaat het met je?
 • Goed, waarom vraag je dat?
 • Nou, je maakt geluid met je tanden alsof je het koud hebt …
 • Ik weet echt niet wat je bedoelt …

Even later vloog er een vogel voorbij en het klappertanden begon opnieuw.

 • Dat bedoelde ik, Don
 • Oh, dat … het is iets met mijn kaken waar ik geen controle over heb … als ik een smakelijk vogeltje zie dan begint het … heb jij daar geen last van?
 • Nee, ik heb iets dergelijks met mijn staart als ik vrouwtje zie … het is een katten-ding denk ik
 • Met je staart? Oh, ik herinner mij dat hij overal tegenaan slaat … heeft iets te maken met het afbakenen van je territorium wat toevallig ook MIJN territorium is …
 • Weet je wat een ander woord is voor wat jij met je tanden doet? Mekkeren … hahaha … geiten doen dat ook …
 • Ben je nu klaar? Als ik Juffrouw Klappertand ben dan ben jij zeker Juffrouw Babbelkous!

>ˆ..ˆ<

English

 

Donna · English

Lady Chatter Teeth

Donna loves gazing at flying objects, especially birds. When she hears birds flying by our window she almost flies on the window-sill and if there wasn’t an insect screen or glass in front she would fly out of the window to catch them. The only thing she can do is gazing and making sounds with her teeth. It sounds like she’s feeling cold so I asked her if she was feeling okay.

 • Don, how are you?
 • I’m fine, why do you ask?
 • Well, you make sounds with your teeth, like you’re feeling cold …
 • Don’t know what you mean …

A moment later a bird flew by and the chattering started again.

 • That’s what I meant, Don
 • Oh, that … it’s a thing with my jaws can’t control it … when I see a tasty bird it starts … doesn’t that happen to you?
 • No, I have such thing with my tail when I see Missy … it’s a cat-thing, I think
 • With your tail? Oh, I remember it starts hitting things … has something to do with marking your territory which happens to be my territory too by the way …
 • You know what the Dutch word is they use for the thing you do with your teeth? It’s “mekkeren” … that word is also used for the sound a goat makes … hahaha … in English however, these are different words; bleating is used for the sound a goat makes and moaning for the sound you make …
 • Are you finished? I may be Lady Chatter Teeth but you are Lady Chatter Box for sure!

>ˆ..ˆ<

Nederlands

Donna · Letters · Nederlands · Stories

Donna zegt sorry

Soms moet je als trotse poes het kopje buigen en je fouten erkennen. Dit overkwam mij een aantal weken geleden. Het viel niet mee, maar ik ben blij dat ik heb besloten om het te doen.

Wat was het geval? Ons baasje had visite. De heren hadden drankjes meegenomen en gingen voetbal kijken. Het scheen erg gezellig te zijn want tegen etenstijd waren ze er nog. Nadat wij hadden gegeten bleef Sophie in de huiskamer op een plaid liggen. Ik vond dat ze er uitdagend bij lag en heb haar daarop aangesproken. Het antwoord was, en hoe kan het ook anders, dat de wedstrijd zo spannend was … Dit herinnerde mij aan het volgende voorval: De Staarten Commissie. Door huidige pose van madam werd mij duidelijk wat die kater destijds bezielde en heb ik een brief aan Grote Staart geschreven:Een duidelijkere versie kunt u hier lezen: Donna zegt Sorry

Ik kreeg via vrouwtje een alleraardigst antwoord terug van Grote Staart:

Hier moest ik wel een beetje van blozen, al is dit voor mensen niet zichtbaar.

Donna · Stories

Poezenjaren

Je weet dat het gaat gebeuren, alleen niet wanneer. De poezenmand staat al een dag in de gang. Sophie was twee weken geleden aan de beurt. Toen zij terug kwam herkende ik haar geur niet en blies tegen haar. Ze werd boos. Haar probleem. De poezenmand werd opgeborgen. Nu staat hij daar dus weer. Wie o wie?

Vrouwtje vertrok vanmorgen en kwam in de middag terug. Ze liep op mij af en tilde me op. Natuurlijk protesteerde ik. Ze sprak lieve woordjes terwijl ze me in de poezenmand stopte. Ik klaagde. Nog meer lieve woordjes.

We gaan op pad. Ik kijk belangstellend om mij heen. Zoveel nieuwe geluiden en geuren. De mand wisselt regelmatig van hand.

Ze opent een deur. Dan ruik ik het. Ik begin te trillen. Vrouwtje probeert me in contact te brengen met een ander wezen. Ik negeer het. Heb wel wat anders aan mijn hoofd! We worden binnen geroepen. Mijn veilige onderkomen wordt verwijderd. Ik word betast. ‘Ze ziet er goed uit,’ zegt een stem. Natuurlijk, wat had je dan verwacht? Geen vieze druppeltjes meer, probeer een nieuw pilletje. Bel over een week. Over drie jaar terugkomen.

Bevrijd hol ik de trap op. Zodra ik binnen ben vertel ik het Sophie. Zij heeft ook pilletjes. Vindt ze niet erg. Ik ook niet. Pilletjes zijn lekker, druppeltjes vies. Over drie jaar krijgen we weer prikjes. Hoeveel poezenjaren zijn dat?

Donna >^..^<

Donna · Facebook

I wanna be a Photog Kitty!

What do you think when you see this post on Facebook:

Well, I thought my sister Donna just wanted to make people curious and let them guess. She did it before to me and told me afterwards she didn’t remember … it might have been a joke just to make you curious she said  …

So I was surprised to see the next post that showed up some minutes after the first one:

Just couldn’t believe it …

‘See,’ she told me, ‘Missy has an old camera just the right size for me to hold, and taught me how to take pictures. I practised a little and I seem to be pretty good at it. Now I’m able to add pictures to my stories, I only need a little help to get them from the camera to the computer. It’s an old camera, like I told you and it doesn’t have a touch screen or wifi. If I like being a photog kitty I’m going to ask a camera with a touch screen and wifi for my birthday or maybe a smart phone. Yeah, a smart phone for a smart cookie, that would be great. Then I can add other apps to it as well.’

So you see, Donna keeps on surprising everyone … even me!

>^..^<